ФКНФ на СУ Св. Климент Охридски се намира в самия център на София - бул. „Цар Освободител“ 15.

Svenska
Научната дейност в „СКАНДИНАВИСТИКА“

Макар и относително млада, специалност „Скандинавистика“, която през 2012 г. отбеляза своята двадесетгодишнина, вече е и утвърдена научна област. Преподавателите й са признати специалисти в нейните основни направления и обогатяват процеса на обучението като организират различни събития и форуми с международно участие, обсъждания на преводната продукция от скандинавски езици, срещи с гостуващи у нас изследователи и творци от Скандинавския север. Материалите от по-големите конференции се издават в сборници, които предизвикват интерес не само в академичните среди. Издадените досега книги с „марката“ на специалност „Скандинавистика“ са вече десет и без изключение положително оценени у нас и в чужбина: „Викингите: мореплаватели, откриватели, създатели“ (2000), „Датската литература в България – един век очарование“ (2002), „Снори Стурлусон и корените на нордската книжовност“ (2004), „Норвегия във времето“ (2006), „Непознатият Андерсен“ (2008), „Ибсен във времето“ (2010), „Кнут Хамсун – творец на три века“ (2011), „ХVІІІ в. и Северна Европа“ (2012) и „Огуст Стриндберг и XXI век“ (2014). В чест на юбилейната 150-годишнина от рождението на Кнут Хамсун през 2009 специалност „Скандинавистика“ издаде и представи книгата на Евгения Тетимова „Кнут Хамсун и България“, седмата поред. (на снимката)
Също през 2009 г. бе публикувана и първата по рода си „Норвежка граматика“ на български език от проф. Антония Бучуковска, като книгата беше преиздадена още през 2013 г. През 2012 г. бе издадена и книгата на проф. Вера Ганчева „Емануел Сведенборг: Архитект на вечността“ (на снимката). Предстои и издаване на сборник от юбилейната конференция на специалността „България и Скандинавският север – посоки на опознаването“. Някои преподаватели са известни автори на книги (Вера Ганчева, Михаил Минков), на изследвания, публикувани в авторитетна научна периодика у нас и в чужбина (Вера Ганчева, Антония Бучуковска, Евгения Тетимова, Иван Тенев, Владимир Найденов). През последните години успешно защитиха дисертации в областта на литературата и езикознанието млади учени като Надежда Михайлова, Иван Тенев, Владимир Найденов, Елизария Рускова и Росица Цветанова, които наред с Антония Господинова, известен преводач на норвежка художествена проза и автор на статии, очерци, портрети, посветени на писатели и  художествени явления от Норвегия, участват активно в скандинавистичните форуми в България и извън пределите й.

 

От 2008 година към специалност Скандинавистика съществува и Научно-изследователски център „Х.К. Андерсен“, учреден като филиал на едноименния институт към Южнодатския университет в гр. Оденсе.

 

 


Design inspired from Zeroweb.org Free website templates, layouts, and tools.