Sofia universitet S:t Kliment Ohridskis respektingivande byggnad reser sig i själva hjärtat av Sofia.

Bulgarian


Vet ni att :

Fakulteten för klassiska och moderna filologier är idag den största fakulteten vid Sofia universitet S:t Kliment Ohridski. Den är faktiskt ett unikt centrum för ickeslaviska språk, litteratur och kultur.Undervisningen ges av över 500 lärare, fastanställda och timanställda. Fakulteten har 19 institutioner i 11 departement!

Forskning

Skandinavistiklinjen i Bulgarien som i 2012 markerade sitt 20-års jubileum är redan ett etablerat vetenskapsområde, även om den är relativt ung.
Lärarna är kända specialister inom skandinavistiklinjens huvudämnen och de berikar undervisningsprocessen genom att organisera olika evenemang och forum med internationellt deltagande, diskussioner av översättelsesproduktionen från skandinaviska språk, möten med nordiska forskare och författare. Materialen fran de största konferenserna utges i antologier som väcker intresse inte bara i de akademiska miljöerna.
De hittills utgivna böckerna med institutionens namn är redan nio och de är utan undantag positivt bedömda i både Bulgarien och utlandet: Vikingarna: seglare, upptäckare, skapare (2000), Den danska litteraturen i Bulgarien - ett sekel av förtjusning (2002), Snorre Sturlasson och rötterna av den nordiska litteraturen (2004), Norge i tiden (2006), Den okända Andersen (2008), Ibsen i tiden (2010), Knut Hamsun - en konstnär i tre århundraden (2011), 1700-talet och Nordeuropa och August Strindberg och 2000-talet.
För att hedra Knut Hamsuns 150-års jubileum år 2009 utgavs och presenterades Evgenia Tetimovas bok
Knut Hamsun och Bulgarien (på bilden). Samma år utgavs den första norska grammatiken på bulgariska av professor Antonia Butjukovska; redan år 2013 kom det en ny utgåva. Å 2012 utgavs ä professor Vera Gantjevas bok "Emanuel Swedenborg: evighetens arkitekt". En antologi av föredragen från skandinavistiklinjens jubileumskonferens "Bulgarien och Norden – vägar till förståelse" ska också utges snart. Några av lärarna har skrivit bocker (Vera Gantjeva, Mihael Minkov) och har publicerat studier och artiklar i viktiga vetenskapliga tidskrifter i Bulgarien och i utlandet (Vera Gantjeva, Antonia Buchukovska, Elizaria Ruskova, Evgenia Tetimova, Ivan Tenev, Vladimir Najdenov).
Under de senaste åren fick unga forskare doktorsgrad i litteratur och språkvetenskap, till exempel Nadezjda Mihajlova, Ivan Tenev, Vladimir Najdenov, Elizaria Ruskova och Rositsa Tsvetanova, som, tillsammans med Antonia Gospodinova, en känd översättare av norsk litteratur och författare av artiklar om Norges författare och litteratur, aktivt deltar i olika vetenskapliga forum av skandinavister både i Bulgarien och i utlandet.
Vid institutionen för skandinavistik existerar sedan 2008 H.C. Andersen-forskningscentret, som har grundats som en filial till institutionen med samma namn vid Syddansk Universitet i Odense.

 ... När man frågar någon ”Var har du studerat?” och får svaret ”På Universitetet” ställes inga mer frågor. Det är alldeles klart att det gäller Sofia universitet, som för bulgarerna är universitetet med stor bokstav . . .


Design inspired from Zeroweb.org Free website templates, layouts, and tools.