Sofia Universitet S:t Kliment Ohridskis respektingivande byggnad reser sig i själva hjärtat av Sofia.

Bulgarian

Vet ni att :
Detta är den första och den enda fakulteten i Bulgarien där man studerar över 40 språk !

Studenterna som varje år påbörjar Skandinavistiklinjen har vanligen provresultat som är bland de högsta hos alla studenter som söker sig till Sofia universitet. Utbildningsgrupperna består av endast 15 studenter vilket möjliggör fördjupad undervisning och studium av läroämnen. Det finns olika möjligheter till stipendier och specialisering.

Historia

Med invigandet av Skandinavistiklinjen svarade Sofia universitet upp mot det stora intresse som finns i vårt samhälle for språken och kulturerna i det vidsträckta område av den europeiska kontinenten som gar under namnet Norden. Förslaget om att inviga en skandinavistikinstitution vid Fakulteten för klassiska och nya filologier framlades av institutionen for tysk filologi vid ett fakultetsradssammanträde som ägde rum 18 juni 1991. Under de förberedande samtal som fördes med de ansvariga diplomatiska företrädarna från Danmarks och Sveriges ambassader i Sofia fick idén att skapa en utbildningslinje i skandinavistik ett varmt stöd. Initiativtagarna från Sofia universitet fick stimulerande försäkringar om att man skulle vara behjälplig med lektorer, studiematerial och stipendier för lärare och studenter till respektive länder.


Senare, under ett sammanträde 20 november 1991, beslöt Akademiska rådet enhälligt att godta det förslag som gjorts av Fakulteten för klassiska och nya filologiers dekan att grunda en utbildningslinje i skandinavistik och en skandinavistikinstitution. Till institutionens första chef föreslogs och valdes Prof. Dr. Boris Parasjkevov: en framstående forskare, internationellt känd språkvetare och utmärkt översättare av skön- och vetenskaplig litteratur fran tyska och finska.

Den första studentkullen antogs studieåret 1991-92 efter att ha avlagt skriftligt ansökningsprov i tyska eller engelska. År 2000, i samband med sammanslagningen av en hel rad institutioner inom Fakulteten för klassiska och nya filologier, överfördes institutionen för skandinavistik till institutionen för tysk filologi, en av de äldsta och mest prestigefyllda i hela det bulgariska utbildningssystemet. De gick samman till en ny institution med namnet Institutionen för germanistik och skandinavistik Sedan 2008 leds institutionen av doc. fil.dr. Reneta Kileva-Stamenova, germanist. Fram till 2012 leddes skandinavistiklinjen inom institutionen av Prof. Dr. Vera Gantjeva, som är en av linjens grundare och har spelat en nyckelroll i dess historia. Linjens nuvarande föreståndare är adjunkt dr Antonia Gospodinova.

Hösten 2002 kunde Skandinavistiklinjen fira sin tioårsdag – ett jubileum som studenter och lärare celebrerar med resultat som värderas högt i såväl akademiska kretsar som av landets breda allmänhet. Med anledning av linjens tjugoårsjubileum år 2012 organiserades en internationell konferens under titeln "Bulgarien och Norden – vägar till förståelse", där en rad framstående forskare från såväl Bulgarien som Norden deltog.

Linjens tjugofemårsjubileum år 2017 firas genom en rad evenemanger som ordnas under hela året.

 

 ... När man frågar någon ”Var har du studerat?” och får svaret ”På Universitetet” ställes inga mer frågor. Det är alldeles klart att det gäller Sofia universitet, som för bulgarerna är universitetet med stor bokstav . . .


Design inspired from Zeroweb.org Free website templates, layouts, and tools.