ФКНФ на СУ Св. Климент Охридски се намира в самия център на София - бул. "Цар Освободител"15.

Svenska

Знаете ли че:
ФКНФ е първият и ЕДИНСТВЕН в България факултет, в който се изучават над 40 чужди езика!
В специалността "Скандинавистика" се влиза с един от най-високите балове в Университетa. Местата се запълват още на първо класиране, а баловете изпреварват тези за традиционно хитовите специалности в СУ.

История


С откриването на специалност „Скандинавистика“, СУ „Св. Климент Охридски“ откликва на големия интерес на нашето общество към езиците и културата на един обширен ареал от европейския континент какъвто е т. нар. Скандинавски север. Предложението за откриване на катедра по скандинавистика към Факултета по класически и нови филологии е направено от катедрата по немска филология на заседание на факултетния съвет, състояло се на 18.06.1991 г. При проведените предварителни разговори с отговорни дипломатически представители от посолствата на Дания и Швеция в София, идеята за създаване на специалност „Скандинавистика“ получава гореща подкрепа и на инициаторите от Софийския университет се дават стимулиращи уверения за оказване на помощ (лектори, учебни материали, стипендии за преподаватели и студенти в съответните страни). По-късно, на свое заседание, проведено на 20.11.1991 г., Академичният съвет единодушно приема направеното предложение от декана на ФКНФ за създаване на специалност „Скандинавистика“ и на катедра по скандинавистика. За първи ръководител на новата катедра е предложен и избран проф. д-р Борис Парашкевов, изявен учен-езиковед с международна известност, изтъкнат преводач на художествена и научна литература от немски и фински. Първият випуск студенти е приет през учебната 1991-92 г. след полагане на кандидатстудентски изпит по немски или английски език. През 2000 г. по решение на Академичния съвет и във връзка с окрупняването на редица катедри във Факултета по класически и нови филологии, „Скандинавистика“ преминава към катедрата по немска филология, една от най-старите и най-престижните в системата на българското образование изобщо, сливайки се с нея в нова под наименование „Катедра по германистика и скандинавистика“. Днес катедрата се оглавява от германистката доц. д-р Ренета Килева-Стаменова. До 2011 г. „Скандинавистика“ се ръководи от проф. д-р Вера Ганчева, един от основателите на специалността и знакова фигура в нейната история. Понастоящем ръководител на специалност „Скандинавистика“ е гл.ас. д-р Антония Господинова.
През есента на 2002 г. специалност „Скандинавистика“ чества своята десетгодишнина – юбилей, който преподавателите и студентите й отбелязаха с постижения, оценени високо и от академичните среди, и от широката общественост в страната. По повод на двадесетгодишнината на специалността през 2012 е организирана международна конференция под надслов „България и Скандинавският север – посоки на опознаването“, в която участват редица изявени учени и творци както от България, така и от Скандинавския север.
25-годишнината от основаването на специалността се отбелязва чрез поредица от събития през цялата 2017 г.

 

 

 

... Когато попиташ някого "къде си учил ? " , а той ти отговори - „ В Университета “ , никой не задава повече въпроси, защото за българина Университетът с главна буква - това е Софийският Университет „ Св. Климент Охридски “ . . .


Design inspired from Zeroweb.org Free website templates, layouts, and tools.