Svenska

    ФКНФ на СУ Св. Климент Охридски се намира в самия център на София - бул. "Цар Освободител"15.

     


За контакти

 
Специалност „Скандинавистика“
Катедра по Германистика и скандинавистика
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по Класически и нови филологии
 
СОФИЯ 1504
бул. „Цар Освободител“ № 15
Преподавателски кабинет:
кабинет 163
тел. (+ 359 2) 9308 328
Секретар на Катедрата по германистика и скандинавистика:
кабинет 171
тел. (+ 359 2) 9308 294

 

Ръководител на специалността:
гл.ас. д-р Антония Господинова: antonia_gospodinova@abv.bg

 

 

 

 

 

 

... Когато попиташ някого "къде си учил ? " , а той ти отговори - „ В Университета “ , никой не задава повече въпроси, защото за българина Университетът с главна буква - това е Софийският Университет „ Св. Климент Охридски “ . . .


Design inspired from Zeroweb.org Free website templates, layouts, and tools.