СУ Св. Климент Охридски - в самото сърце на София.  •  


    Шведската кралска двойка в СУ. (2001)

    Среща с посланика на Швеция - Негово Превъзходителство Пол Бейер.

     

Развитие

Специалност „Скандинавистика“ непрестанно доказва амбициите и възможностите си за еволюция като академична дисциплина, а и като генератор на идеи и начинания, които обогатяват и без друго разнообразния живот в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, най-старото и най-авторитетно висше училище в България. Все по-широки са международните контакти на българските скандинависти – с университети и научни центрове в скандинавските страни, в много европейски държави, в САЩ, с отговорни институции, творчески съюзи, издателства и медии. Студентите и преподавателите от специалността пътуват, участват в активен обмен на професионален и чисто човешки опит със свои колеги предимно от Скандинавския север, допринасят и за изграждането на определена, все по-положителна, представа за България, една неголяма по географски мащаби европейска страна с интересна история, бурно минало и динамично настояще. Доста преподаватели, а и студенти, участват в международни скандинавистични конференции, издават свои книги, превеждат, изявяват се като необходими посредници в културното общуване на българския народ с народите на Скандинавския север. Някои от преподавателите са удостоени с високи български и чуждестранни отличия за техния принос на изследователи и творци. Учебната програма става все по-наситена с предмети, които отразяват световната тенденция към интердисциплинарност, към съчетаване на елементи от няколко области на културата, на науката в една обща - жизнена, актуална, необходима и полезна. Показателен е стремежът на висококвалифицираните преподаватели от специалност „Скандинавистика“ в Софийския университет към подпомагане на други висши (а и средни) училища в страната ни в техните опити да поддържат в различни форми преподаване на някой скандинавски език.
От 1999 г. редовна практика стана организирането и провеждането на научни семинари и конференции по скандинавистика, които се осъществяват с пряка помощ и активно съдействие на официални институции в скандинавските страни и на техните посолства в София. Семинарът, посветен на живота и делото на Огуст Стриндберг (1999), семинарите за най-нови личности, явления и тенденции в съвременната шведска литература (2000, 2004), голямата международна конференция, посветена на викингите (2000), българо-датската литературна конференция (2000), семинарите за творчеството и личностите на Кнут Хамсун (2001), Огуст Стриндберг (2012) и Сьорен Киркегор (2005, 2013), юбилейните международни конференции „Снори Стурлусон и корените на нордската книжовност“ (2002) и „Непознатият Андерсен“ (2005), конференциите, посветени на стогодишнината от независимостта на Норвегия (2005) и на двестагодишнината от приемането на конституцията на Норвегия (2014), научният форум „Ибсен във времето“ (2006), семинарът за шведската детска литература (2006), конференцията „XVIII век и Северна Европа“ (2007), конференцията за скандинавските езици днес (2009), както и тази за приказката като жанр и традиция в Северна Европа (2013) станаха истински събития в културния живот на България. Материалитe от почти всички форуми се издават в специални сборници. В подготовката и провеждането им неизменно и дейно участват и студенти, за които те представляват незаменима форма на „живо“ обучение, шанс да се срещнат и да общуват с най-ярки представители на науката и културата от нордския ареал като Тумас Транстрьомер, Йостен Шостранд, Торни Линдгрен, Пер Улов Енквист, Ян Мюрдал, Ларш Льонрут, Петер Кюрман, Анита Першон от Швеция, Сусане Брьогер, Йоаким Гарф, Свен Росел, Йохан де Мюлиус, Томас Бредсдорф, Улрик Ланген (Дания), Харал Нес, Кнют Фалбакен, Ларш Собю Кристенсен, Асбьорн Оршет, Карщен Алнес, Хербьорг Васму, Арне Торп (Норвегия), Сигюрдюр Макнусон, Ингибьорг Харалдсдоухтир, Гвюдбергюр Бергсон, Улвар Брагасон, Маур Йоунсон (Исландия) и много други, чиито лекции и доклади, подкрепата им на редица българо-нордски научни и културни инициативи са означавали много за младата скандинавистика в България и за перспективите пред нея. Чести гости на студентите и преподавателите по скандинавистика в Софийския университет са и посланиците на Дания, Исландия, Норвегия, Швеция, които с голям интерес и искрена ангажираност се отнасят към тяхната работа, към проблемите в нея и ефективно спомагат за преодоляването им.
Специална благодарност заслужават Шведският институт и Шведската академия в Стокхолм, Министерството на външните работи и Дирекция НУРЛА в Осло, Датският културен институт и Центърът за информация за датската литература в Копенхаген, Министерството на образованието, културата и науката на Исландия и институтът „Сигюрдюр Нордал“ в Рейкявик, Центърът за финландска литература в Хелзинки, университети и библиотеки във всички страни на Скандинавския север, сдружението „Свериеконтакт“ в Гьотеборг и др. Не е случаен фактът, че по изрично изявено от тях желание, т.в. крал Карл ХVІ Густав и кралица Силвия посетиха студентите и преподавателите от специалност „Скандинавистика“, които в тяхна чест бяха подготвили голяма изложба за българо-шведските връзки през вековете, а високопоставени личности и членове на правителствата на страните от Скандинавския север редовно им гостуват. Под егидата на шведското посолство и Шведския институт и с финансовата подкрепа на посолствата на Дания, Финландия и Норвегия през октомври 2004 г. бе ремонтирана и обзаведена аудитория за изучаване на езиците и културите на северните страни, назована „Северна звезда“. Проектът бе спонсориран и от редица български и скандинавски фирми. От 2011 г. към специалността функционира Тестов център по шведски език „Swedex“, в който се провеждат изпити за оценка на владеенето на шведски език съгласно Европейската езикова рамка.
Специалност „Скандинавистика“ поддържа оживени контакти с Министерството на външните работи и Министерството на образованието, младежта и науката, с Института за литература при БАН, с Народната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“, с Националния литературен музей, с Югозападен университет в Благоевград, както и с още много други научни и културни институти, чиито представители редовно участват в организираните от нейните преподаватели конференции и съпътстващите ги изложби. Благодарение на съвместните усилия на българските скандинависти и на списание „Панорама“, издавано от Съюза на преводачите в България, вече са публикувани тематични броеве, посветени на датската, шведската и норвежката съвременна литература. В превод на преподаватели и сътрудници на специалност „Скандинавистика“ централни драматични театри като Народния театър, Младежкия театър, театър „София“ и театър „Българска армия“ представиха пиеси на Огуст Стриндберг, на Хенрик Ибсен, П. У. Енквист, Ларш Норен и Стиг Далайер. Редовно излизат книги на скандинавски автори в превод на преподаватели и студенти – скандинависти.

 


Design inspired from Zeroweb.org Free website templates, layouts, and tools.