СУ Св. Климент Охридски - в самото сърце на София.

  • Svenska

 Знаете ли че:

Toва е първият и ЕДИНСТВЕН в България факултет, в който се изучават над 40 чужди езика!
ФКНФ е уникален център за неславянски езици, литератури и култури.
Тук има 19 специалности в 11 катедри.

Библиотека „НОРДИКА“ на специалност „СКАНДИНАВИСТИКА“

Библиотека „НОРДИКА“ е официално открита на 19 ноември 1998 г. от тогавашния ректор на СУ „Св. Климент Охридски“ професор Иван Лалов и от посланиците на Швеция и Дания в София. Още от самото учредяване на специалност „Скандинавистика“ през учебната 1992-93 г. посолствата на скандинавските страни проявяват внимание и грижа за развитието й, изразени и с дарения от книги, учебни помагала, периодични издания. Идеята за създаване на библиотека, която да комплектува, обработва и съхранява, скандинавска литература и да бъде част от филиалната мрежа на Университетската библиотека е осъществена с усилията на професор Вера Ганчева и професор Борис Парашкевов, както и на ръководството на УБ. Изключително важна финансова подкрепа на тази инициатива оказаха посолствата на Швеция, Дания и Норвегия, Министерството на образованието, културата и науката на Исландия. Наред с академичните си функции библиотеката по скандинавистика се налага и като своеобразен център за информация относно историята, културата и съвременността на страните от Скандинавския север, за популяризирането на знания за тях и сред по-широки кръгове на българската общественост. Уникалният фонд се създава и попълва чрез ценните дарения на институции и частни лица от всички скандинавски страни и от различни краища на България. Днес тя вече разполага с над 6500 заглавия на шведски, датски, норвежки, исландски и фински езици. Тематичният обхват на колекцията й е много широк и разнообразен: енциклопедични и справочни издания, речници и учебни пособия, литературоведски и езиковедски трудове, художествена литература, аудио- и видеокасети, компактдискове... По-голямата част от литературата е описана и вече е част от електронния каталог на Университетска библиотека.

Библиотекар:

Севдалина Малинова

Телефон:

(+ 359 2) 9308 406

Фондът на Библиотека Нордика наброява над 6 500 тома. Ръчно прерисувано копие на Carta Marina украсява библиотеката. Изготвена от Улаус Магнус (1490-1557) това е първата карта, която изобразява Скандинавския полуостров в детайли и е със завидна за времето си географска точност.

 


Design inspired from Zeroweb.org Free website templates, layouts, and tools.