Sofia universitet S:t Kliment Ohridskis respektingivande byggnad reser sig i själva hjärtat av Sofia.


Vet ni att :
Detta är den första och den enda fakulteten i Bulgarien där man studerar över 40 språk !

Scandinavistikens bibliotek

Bibliotheca Nordica öppnades officiellt 19 november 1998 av Sofia universitet S:t Kliment Ohridskis dåvarande rektor prof. Ivan Lalov och Sveriges och Danmarks ambassadörer i Sofia. Redan när Skandinavistiklinjen etablerades under studieåret 1992-93 visade de skandinaviska ländernas ambassader prov på en uppmärksamhet och en omsorg för dess utveckling som också uttryckt sig i form av donationer av böcker, läroböcker och periodiska trycksaker. Idén att skapa ett bibliotek som ska komplettera, bearbeta och förvara skandinavisk litteratur och som är del av Universitetsbibliotekets nätverk av filialer, blev till genom proffessor Vera Gantjevas och professor Boris Parasjkevovs, samt UB:s chefernas ansträngningar. Ett utomordentligt väsentligt finansiellt stöd för detta initiativ kom från Sveriges, Danmarks och Norges ambassader och från Islands Utbildnings-, kultur- och vetenskapsdepartement.

Tillsammans med sina funktioner som skandinavistikens bibliotek gör det sig också gällande som ett unikt centrum för information om de nordiska ländernas historia, kultur och samtid och för populariserandet av kunskap om dem också för en vidare bulgarisk allmänhet. Dess unika bokbestånd skapas och fylls på av donationer från institutioner och privatpersoner från alla de skandinaviska länderna och olika delar av Bulgarien. Idag förfogar det redan över 6500 titlar på svenska, danska, norska, isländska och finska. Boksamlingens tematiska omfång är mycket brett och varierat: uppslagsverk och referenslitteratur, ordböcker och läromedel, litteratur- och språkvetenskapliga arbeten, skönlitteratur, ljud- och videokassetter, cd-skivor. Lejonparten av litteraturen är registrerad och redan en del av UB:s elektroniska katalog.

Bibliotekarie:

Sevdalina Malinova

Telefon:

(+ 359 2) 9308 406

... När man frågar någon ”Var har du studerat?” och får svaret ”På Universitetet” ställes inga mer frågor. Det är alldeles klart att det gäller Sofia universitet, som för bulgarerna är universitetet med stor bokstav . . .


Design inspired from Zeroweb.org Free website templates, layouts, and tools.