Sofia Universitet S:t Kliment Ohridskis respektingivande byggnad reser sig i själva hjärtat av Sofia.

Vet ni att :

Studenterna som varje år påbörjar Skandinavistiklinjen har vanligen provresultat som är bland de högsta hos alla studenter som söker sig till Sofia universitet. Utbildningsgrupperna består av endast 15 studenter vilket möjliggör fördjupad undervisning och studium av läroämnen. Det finns olika möjligheter till stipendier och specialisering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lärare

Adjunkt dr Antonija Gospodinova
Föreståndare för skandinavistiklinjen
Skandinavisk litteraturhistoria (del II-VI)
Norsk stilistik
Norsk realia
Praktisk norska
Samtida skandinavisk litteratur – norsk, valbar kurs
För kontakt antonia_gospodinova@abv.bg

Adjunkt dr Nadezjda Michajlova
Föreståndare för vetenskapligt forskningscenter ”H. A. Andersen”
Skandinavisk litteraturhistoria (del I-VI)
Dansk realia
Fantastiskt och reellt, valbar kurs
Skandinavisk estetik, valbar kurs
Samtida skandinavisk litteratur - dansk, valbar kurs
För kontakt mihaylova.nadezhda@gmail.com

Adjunkt dr Evgenija Tetimova-Manolova
Praktisk norska
Norsk stilistik
Översättning
Knut Hamsun – liv och verk, valbar kurs
Forskningsmetodik (i magisterprogrammet ”Språk, kultur och översättning”)
För kontakt evgenia_tetimova@abv.bg

Adjunkt dr Vladimir Najdenov
Skandinavisk språkhistoria
Norskans fonetik och fonologi
Norskans morfologi, nominal och verbal
Norskans syntax
Norskans lexikologi och ordbildning
Kontrastiv grammatik av de nordiska språken (valbar kurs)
Nordisk dialektologi (valbar kurs)
Praktisk svenska
För kontakt sanggigmen@yahoo.com

Adjunkt dr Ivan Tenev
Praktisk norska
För kontakt ivan.tenev@gmail.com

Vesselina Georgieva
Svenskans fonetik och fonologi
Svenskans lexikologi och ordbildning
Praktisk svenska
Affärssvenska, valbar kurs
Den samtida svenskans aktuella problem, valbar kurs
(tillsammans med P. Stojanov)
Föreståndare för Swedex testcenter
För kontakt vesselina.georgieva@abv.bg

Elena Ljutskanova
Praktisk danska
För kontakt helyator@gmail.com

Elena Stoyneva
Praktisk svenska
För kontakt elena.stoyneva@abv.bgUtlandslektorer

Ulf Sparredal (Sverige)
Praktisk svenska
För kontakt: ulf.sparredal@gmail.com

Eivind Sæthre (Norge)
Praktisk norska
För kontakt: eivindsaethre@gmail.com

Michael Lyshede (Danmark)
Praktisk danska
För kontakt: mikael@somvinden.euTimlärare 

Pavel Stojanov
Svenskans morfologi, nominal och verbal
Svenskans syntax
Praktisk svenska
Den samtida svenskans aktuella problem, valbar kurs
(tillsammans med V.Georgieva)
För kontakt pavel.stoyanov@sc-bg.com

Ægir Sverrisson
Introduktionskurs i isländska
Isländsk, grönländsk och färöisk realia
Island och myterna, valbar kurs
Vikingarna och deras tid, valbar kurs
För kontakt aes@abv.bg

Meglena Bodenska
Svensk stilistik
För kontakt meglenab@gmail.com

Oleg Aleksandrov
Praktisk danska
För kontakt olegaleksandrov@abv.bg

Bogdan Dvoretzki
Praktisk norska
För kontakt bobiloko@yahoo.com

Dr Rositsa Tsvetanova
Finsk realia
Praktisk finska
Den skandinaviska modellen: ekonomiska, samhälleliga och kulturella kännetecken
Huvudetapper i den nordiska kulturens utveckling
För kontakt rossi_cv@abv.bg

Professor dr Bogdan Mirtjev
Hansan som faktor för samhällets och kulturens utveckling i Nordeuropa
För kontakt mirtschev.bogdan@abv.bg

Dr Elizaria Ruskova
Holberg, Ibsen, Strindberg, valbar kurs
Skandinavisk teater och film, valbar kurs
För kontakt eruskova@abv.bg

Docent dr Vladimir Teoharov
Filosofi - europeisk och skandinavisk rationalism
Sören Kierkegaard – filosofi och litteratur, valbar kurs
För kontakt theoharov@mail.bgProfessores emeriti

Professor dr Vera Gantjeva
Nordens kulturhistoria
Svensk realia
De stora författarna och verken i de nordiska litteraturerna
För kontakt vega@bulpost.net

Professor dr Antonia Butjukovska
Den samtida språksituationen i Norden
Översättning och mottagande, valbar kurs
För kontakt antonia_bou@abv.bgBibliotekarie:
Sevdalina Malinova
Telefoner:
Lärarrummet 9308 328
Skandinavistikens bibliotek 9308 406
Institutionens sekreterare 9308 294

... När man frågar någon ”Var har du studerat?” och får svaret ”På Universitetet” ställes inga mer frågor. Det är alldeles klart att det gäller Sofia universitet, som för bulgarerna är universitetet med stor bokstav . . .


Design inspired from Zeroweb.org Free website templates, layouts, and tools.