ФКНФ на СУ Св. Климент Охридски се намира в самия център на София - бул. "Цар Освободител"15.

  •  

     

     

Преподаватели в специалност „СКАНДИНАВИСТИКА“

 

Гл. ас. д-р Антония Господинова

Ръководител на специалност „Скандинавистика“

История на скандинавските литератури II-VI част

Стилистика на норвежкия език

Странознание на Норвегия (и в МП „Нордистика“)

Практически норвежки език

Норвежки фолклор (спецкурс)

Съвременна скандинавска литература – норвежка (спецкурс)

  За контакти: ani_gospodinova@yahoo.no

 

Гл. ас. д-р Надежда Михайлова

Ръководител на научно-изследователския център „Х.К. Андерсен“

История на скандинавските литератури I-VI част

Странознание на Дания (и в МП „Нордистика“)

Староскандинавска митология (спецкурс в МП „Нордистика“)

Фантастично и реално (спецкурс)

Скандинавски естетизъм (спецкурс в МП „Нордистика“)

Съвременна скандинавска литература – датска (спецкурс)

  За контакти: mihaylova_nadezhda@gmail.com

 

Гл.ас. д-р Евгения Тетимова-Манолова

Практически норвежки език

Стилистика на норвежкия език

Учебен и художествен превод (и в МП „Нордистика“)

Кнут Хамсун – живот и творчество (спецкурс)

Странознание на Швеция

Методология на научното изследване (в МП „Език, култура, превод“)

 За контакти: evgenia_tetimova@abv.bg

 

Гл.ас. д-р Владимир Найденов

История на скандинавските езици

Фонетика и фонология на шведския език

Фонетика и фонология на норвежкия език

Морфология на номиналната система на шведския език

Морфология на вербалната система на шведския език

Синтаксис на шведския език

Синтаксис на норвежкия език

Лексикология и словообразуване на шведския език

Сравнителна граматика на скандинавските езици (спецкурс)

Диалектология на скандинавските езици (спецкурс)

Практически шведски език

  За контакти: sanggigmen@yahoo.com

 

Гл. ас. д-р Иван Тенев

Морфология на номиналната система на норвежкия език

Морфология на вербалната система на норвежкия език

Лексикология и словообразуване на норвежкия език

Методология на научното изследване (спецкурс)

Консекутивен превод (спецкурс)

Практически норвежки език

  За контакти: ivan.tenev@gmail.com

 

Ас. Елена Стоицева

Практически датски език (и в МП „Нордистика“)

 За контакти: helyator@gmail.com

 

Ас. Елена Стойнева-Николова

Практически шведски език

 За контакти: elena.stoyneva@abv.bg

 

Ас. Константин Радоев

Практически шведски език

 За контакти: kosyoradoev@gmail.com

 

 

Чуждестранни лектори

 

Улф Спаредал

Практически шведски език (и в МП „Нордистика“)

  За контакти: ulf.sparredal@gmail.com

  

Сандра Юрунг (Норвегия)

Практически норвежки език

 За контакти: sandra.jorung@gmail.com

  

Микаел Люсхеде (Дания)

Практически датски език

 За контакти: mikael@somvinden.eu

 

 

Хонорувани преподаватели

 

Айгир Сверисон

Увод в исландския език (и в МП „Нордистика“)

Странознание на Исландия, Гренландия,

Фарьорските острови (и в МП „Нордистика“)

Митотворчеството на Исландия (спецкурс)

Викингите и тяхната епоха (спецкурс в МП „Нордистика“)

 За контакти: aes@abv.bg

 

Меглена Боденска

Стилистика на шведския език

 За контакти: meglenab@gmail.com

 

Ас. Веселина Георгиева

Практически шведски език

Икономически шведски (спецкурс)

Актуални проблеми на съвременния шведски език

(спецкурс, съвместно с П. Стоянов)

Ръководител на Тестов център „Swedex“

 За контакти: vesselina.georgieva@abv.bg

 

Павел Стоянов

Практически шведски език

Актуални проблеми на съвременния шведски език 

(спецкурс, съвместно с В. Георгиева)

  За контакти: pavel.stoyanov@sc-bg.com

 

Росица Младенова

Практически датски език

За контакти: rossitzamladenova@abv.bg

 

Олег Александров

Практически датски език

 За контакти: olegaleksandrov@abv.bg

 

Богдан Дворецки

Практически норвежки език (в МП „Нордистика“)

 За контакти: bobiloko@yahoo.com

 

Д-р Росица Цветанова

Странознание на Финландия (в МП „Нордистика“)

Практически фински език

Скандинавският модел в икономиката, обществото и културата

(в МП „Нордистика“)

Основни етапи в развитието на нордската култура (в МП „Нордистика“)

За контакти: rossi_cv@abv.bg

 

Проф. Богдан Мирчев

Ханзата - фактор за развитието на общество и култура

в Северна Европа (спецкурс)

 За контакти: mirtschev.bogdan@abv.bg

 

Д-р Елизария Рускова

Холберг, Ибсен, Стриндберг (спецкурс)

Скандинавска драма, театър и кино (в МП „Нордистика“)

 За контакти: eruskova@abv.bg

 

Доцент д-р Владимир Теохаров

Философия – европейски и скандинавски рационализъм

Сьорен Киркегор – философия и литература (спецкурс)

За контакти: theoharov@mail.bg

 

 

Professores emeriti

 

Професор д-р Вера Ганчева

Културна история на Скандинавския север

Странознание на Швеция (и в МП „Нордистика“)

Големите автори и творби в нордските литератури 

(МП „Език, култура, превод“)

 За контакти: vera_g@abv.bg

 

Професор д-р Антония Бучуковска

Съвременна езикова ситуация в нордския ареал (МП „Нордистика“)

Превод и рецепция (спецкурс)

 За контакти: antonia_bou@abv.bg

 

 

Библиотекар:

Севдалина Малинова

 

 

Телефони:

Преподавателски кабинет 9308 328

Библиотека по скандинавистика 9308 406

Секретар на Катедрата по германистика и скандинавистика 9308 294

 


Design inspired from Zeroweb.org Free website templates, layouts, and tools.