ФКНФ на СУ Св. Климент Охридски се намира в самия център на София - бул. "Цар Освободител"15.

  •  

     

     

Преподаватели в специалност „СКАНДИНАВИСТИКА“

 

Гл. ас. д-р Антония Господинова

Ръководител на специалност „Скандинавистика“

История на скандинавските литератури II-VI част

Стилистика на норвежкия език

Странознание на Норвегия (и в МП „Нордистика“)

Практически норвежки език

Съвременна скандинавска литература – норвежка (спецкурс)

  За контакти: antonia_gospodinova@abv.bg

 

Гл. ас. д-р Надежда Михайлова

Ръководител на научно-изследователския център „Х.К. Андерсен“

История на скандинавските литератури I-VI част

Странознание на Дания (и в МП „Нордистика“)

Староскандинавска митология (спецкурс в МП „Нордистика“)

Фантастично и реално (спецкурс)

Скандинавски естетизъм (спецкурс в МП „Нордистика“)

Съвременна скандинавска литература – датска (спецкурс)

  За контакти: mihaylova_nadezhda@gmail.com

 

Гл.ас. д-р Евгения Тетимова-Манолова

Практически норвежки език

Стилистика на норвежкия език

Учебен и художествен превод(и в МП „Нордистика“)

Кнут Хамсун – живот и творчество (спецкурс)

Методология на научното изследване (в МП „Език, култура, превод“)

 За контакти: evgenia_tetimova@abv.bg

 

Гл.ас. д-р Владимир Найденов

История на скандинавските езици

Фонетика и фонология на норвежкия език

Морфология на номиналната система на норвежкия език

Морфология на вербалната система на норвежкия език

Синтаксис на норвежкия език

Лексикология и словообразуване на норвежкия език

Сравнителна граматика на скандинавските езици (спецкурс)

Практически шведски език (в МП „Нордистика“)

 За контакти: sanggigmen@yahoo.com

 

Гл. ас. д-р Иван Тенев

Практически норвежки език

  За контакти: ivan.tenev@gmail.com

 

Ас. Веселина Георгиева

Фонетика и фонология на шведския език

Лексикология и словообразуване на шведския език

Практически шведски език

Икономически шведски (спецкурс)

Актуални проблеми на съвременния шведски език

(спецкурс, съвместно с П. Стоянов)

Ръководител на Тестов център „Swedex“

 За контакти: vesselina.georgieva@abv.bg

 

Ас. Елена Люцканова

Практически датски език (и в МП „Нордистика“)

 За контакти: helyator@gmail.com

 

Ас. Елена Стойнева

Практически шведски език

 За контакти: elena.stoyneva@abv.bg

 

 

Чуждестранни лектори

 

Улф Спаредал

Практически шведски език (и в МП „Нордистика“)

  За контакти: ulfsp@mail.com

  

Ейвин Сетре (Норвегия)

Практически норвежки език

 За контакти: eivindsaethre@gmail.com

  

Микаел Люсхеде (Дания)

Практически датски език

 За контакти: mikael@somvinden.eu

 

Хонорувани преподаватели

 

Павел Стоянов

Морфология на номиналната система на шведския език

Морфология на вербалната система на шведския език

Синтаксис на шведския език

Практически шведски език

Актуални проблеми на съвременния шведски език 

(спецкурс, съвместно с В. Георгиева)

  За контакти: pavel.stoyanov@sc-bg.com

 

Айгир Сверисон

Увод в исландския език (и в МП „Нордистика“)

Странознание на Исландия, Гренландия,

Фарьорските острови (и в МП „Нордистика“)

Митотворчеството на Исландия (спецкурс)

Викингите и тяхната епоха (спецкурс в МП „Нордистика“)

 За контакти: aes@abv.bg

 

Меглена Боденска

Стилистика на шведския език

 За контакти: meglenab@gmail.com

 

Росица Младенова

Практически датски език

За контакти: rossitzamladenova@abv.bg

 

Олег Александров

Практически датски език

 За контакти: olegaleksandrov@abv.bg

 

Богдан Дворецки

Практически норвежки език (в МП „Нордистика“)

 За контакти: bobiloko@yahoo.com

 

Д-р Росица Цветанова

Странознание на Финландия (в МП „Нордистика“)

Практически фински език

Скандинавският модел в икономиката, обществото и културата

(в МП „Нордистика“)

Основни етапи в развитието на нордската култура (в МП „Нордистика“)

За контакти: rossi_cv@abv.bg

 

Проф. Богдан Мирчев

Ханзата - фактор за развитието на общество и култура

в Северна Европа (спецкурс)

 За контакти: mirtschev.bogdan@abv.bg

 

Д-р Елизария Рускова

Холберг, Ибсен, Стриндберг (спецкурс)

Скандинавска драма, театър и кино (в МП „Нордистика“)

 За контакти: eruskova@abv.bg

 

Доцент д-р Владимир Теохаров

Философия – европейски и скандинавски рационализъм

Сьорен Киркегор – философия и литература (спецкурс)

За контакти: theoharov@mail.bg

 

 

Professores emeriti

(преподаватели, допринесли много за развитието на катедрата

и които все още са част от научно-изследователския състав)

 

Професор д-р Вера Ганчева

Културна история на Скандинавския север

Странознание на Швеция (и в МП „Нордистика“)

Големите автори и творби в нордските литератури 

(МП „Език, култура, превод“)

 За контакти: vega@bulpost.net

 

Професор д-р Антония Бучуковска

Съвременна езикова ситуация в нордския ареал (МП „Нордистика“)

Превод и рецепция (спецкурс)

 За контакти: antonia_bou@abv.bg

 

 

Библиотекар:

Севдалина Малинова

 

 

Телефони:

Преподавателски кабинет 9308 328

Библиотека по скандинавистика 9308 406

Секретар на Катедрата по германистика и скандинавистика 9308 294

 


Design inspired from Zeroweb.org Free website templates, layouts, and tools.