Fakultetet for klassisk og ny filologi ved Universitetet i Sofia «St.Kliment Ohridski» ligger i hjertet av Sofia - bul. «Tsar Osvoboditel» 15.

Bulgarsk

Universitetet i Sofia er den første institusjonen for høyere utdanning i Bulgaria.

Dets historie er et uttrykk for og en fortsettelse av en kultur- og utdanningstradisjon som har holdt seg ubrutt i mange hundreår i dette landet.


Bibliotheca Nordica - skandinavistikkfagets bibliotek

Bibliotheca Nordica ble offisielt åpnet den 19.11.1998 av daværende rektor ved Universitetet i Sofia «St. Kliment Ohridski» prof. Ivan Lalov og Sverige og Danmarks ambassadører i Sofia. Allerede ved opprettelsen av skandinavistikkfaget i studieåret 1992-93 viste de skandinaviske landenes ambassader omtanke for fagets utvikling, noe som kom til uttrykk i donasjon av bøker, læremidler og tidsskrifter. Ideen om å opprette et bibliotek som skulle komplettere, bearbeide og oppbevare skandinavisk litteratur og som også skulle være en del av Universitetsbibliotekets (UB) nettverk av filialer, ble til takket være innsatsen til professor Vera Gantsjeva og professor Boris Parasjkevov samt UBs ledelse. Ambassadene til Norge, Danmark og Sverige samt Islands Utdannings-, kultur- og vitenskapsdepartement gav en betydelig finansiell støtte til dette prosjektet. I tillegg til sin akademiske funskjon har skandinavistikkfagets bibliotek også blitt et viktig informasjonssenter for historie, kultur og samtid i Norden, og er med på å popularisere kunnskapen om landene blant et bredt bulgarsk publikum.
Denne unike boksamlingen er skapt, og utvides stadig, ved hjelp av verdifulle donasjoner fra institusjoner og privatpersoner fra alle de nordiske land og fra forskjellige kanter av Bulgaria. I dag inneholder den mer enn 6 500 titler på svensk, dansk, norsk, islandsk og finsk. Samlingen dekker et vidt spekter av emner : leksikon og oppslagsbøker, ordbøker og læremidler, litteratur- og språkvitenskapelige verk, skjønnlitteratur, audio- og videokasetter, CDer osv. En stor del av litteraturen er registrert og finnes i Universitetsbibliotekets elektroniske katalog.

Bibliotekar:

Sevdalina Malinova

Telefonnr:

(+ 359 2) 9308 406

Bibliotheca Nordicas boksamling består av over 6 500 bøker. En håndtegnet kopi av Carta Marina pynter biblioteket. Det er laget av Olaus Magnus (1490 - 1557) , og er det første kart som viser den skandinaviske halvøy i detalj. Kartet har en sjelden geografisk nøyaktighet for sin tid.

. . . Når man spør noen «Hvor har du studert?», og han eller hun svarer – «På Universitetet», så er det ikke lenger noen som stiller spørsmål. Universitetet med stor forbokstav er for bulgarerne Universitetet i Sofia «Sv. Kliment Ohridski» . . .


Design inspired from Zeroweb.org Free website templates, layouts, and tools.