Fakultetet for klassisk og ny filologi ved Universitetet i Sofia “St.Kliment Ohridski“ ligger i hjertet av Sofia - bul. “Tsar Osvoboditel“ 15.

Bulgarsk

  • FKNF er det første og eneste fakultetet i Bulgaria hvor man kan studere over 40 språk!


Det svenske kongeparet på besøk
ved Universitetet i Sofia
. (2001)

Møte med den svenske
ambassadøren Paul Beijer
.Utvikling

Skandinavistikkfaget gir stadig bevis på sine ambisjoner og utviklingsmuligheter som akademisk disiplin og som generator for ideer og initiativer som beriker den allerede mangfoldige virksomheten ved Universitetet i Sofia «St.Kliment Ohridski», det eldste og mest autoritative universitetet i Bulgaria. De bulgarske skandinavistenes internasjonale kontakter blir stadig flere – med universiteter og vitenskapelige sentre i de nordiske landene, i mange europeiske land og i USA, med institusjoner, kunstnerforbund, forlag og media. Skandinavistikkfagets studenter og lærere reiser og deltar i en aktiv utveksling av profesjonell og rent menneskelig erfaring, først og fremst med sine nordiske kollegaer. De bidrar også til å bygge opp en stadig mer positiv forestilling om Bulgaria, et ikke så stort fra geografisk synspunkt europeisk land med interessant historie, stormfull fortid og dynamisk nåtid. Mange lærere, og også studenter, deltar i internasjonale skandinavistikkonferanser, gir ut egne bøker, oversetter og arbeider som nødvendige mellommenn i den bulgarske kulturelle kommunikasjonen med de nordiske folkene. Noen av lærerne har blitt tildelt høye bulgarske og utenlandske utmerkelser for sitt bidrag som forskere og kunstnere.
Læreplanen blir stadig mer mettet med emner som avspeiler den internasjonale tendensen mot interdisiplinære studier, mot å kombinere elementer fra flere områder innenfor kultur og vitenskap i en livskraftig, aktuell, nødvendig og nyttig helhet. Betydelig er bestrebelsen hos de høyt kvalifiserte skandinavistikklærerne ved universitetet i Sofia for å støtte andre skoler i landet i deres forsøk på å gi undervisning i et nordisk språk.
Fra 1999 har det vært praksis å organisere og gjennomføre vitenskapelige seminarer og konferanser i skandinavistikk, og de gjennomføres med direkte støtte fra og aktivt samarbeid med offisielle institusjoner i de nordiske landene og deres ambassader i Sofia.
Seminaret tilegnet August Strindbergs liv og arbeid (1999), seminarene om de nyeste personligheter, fenomen og tendenser i moderne svensk litteratur (2000, 2004), den store internasjonale konferansen tilegnet vikingene (2000), den bulgarsk-danske litteraturkonferansen (2000), seminarene om Knut Hamsun (2001), August Strindberg og Søren Kierkegaards (2005, 2013) liv og verk, de internasjonale jubileumskonferansene «Snorre Sturlason og røttene til den nordiske litteraturen» (2002) og «Den ukjente Andersen» (2005), konferansene som var tilegnet 100-årsmarkeringen av Norges selvstendighet (2005) og Norges grunnlovsjubileum (2014), det vitenskapelige forumet «Ibsen gjennom tida» (2006), seminaret om svensk barnelitteratur (2006), konferansen «1700-tallet og Nord-Europa» (2006), «De nordiske språk i dag» (2009) og også «Eventyret som sjanger og tradisjon i Nord-Europa» (2013) – alle disse ble virkelige begivenheter i Bulgarias kulturliv. Materialene fra nesten alle disse fora har blitt utgitt i spesielle antologier.
Det er også mange studenter som deltar aktivt og hengivent i forberedelsene og gjennomføringen. Disse begivenhetene blir en uerstattelig «live»-undervisning for studentene, de får anledning til å møte de fremste representanter for vitenskap og kultur i Norden, for eksempel Tomas Tranströmer, Øystein Sjøstrand, Torgny Lindgren, Per Olov Enquist, Jan Myrdal, Lars Lønnroth, Peter Kurmann og Anita Persson (Sverige), Suzanne Brøgger, Joakim Garff, Sven Rossel, Johan de Mylius, Thomas Bredsdorff og Ulrik Langen (Danmark), Harald Ness, Knut Faldbakken, Lars Saabye Christensen, Asbjørn Aarseth, Karsten Alnæs, Herbjørg Wassmo og Arne Torp (Norge), Sigurður Magnússon, Ingebjórg Haraldsdóttir, Guðbergur Bergsson, Úlfar Bragason og Már Jónsson (Island) og mange andre. Deres forelesninger og innlegg og deres støtte når det gjelder en rekke bulgarsk-nordiske vitenskapelige og kulturelle initiativer har vært viktige for den unge skandinavistikken i Bulgaria og for framtidsperspektivene.
De danske, norske, islandske og svenske ambassadørene er ofte gjester på Universitetet i Sofia og de har alltid vist stor interesse for studentene og lærernes arbeid. De er ærlig opptatt av, og bidrar effektivt til å overvinne eventuelle problem. En spesiell takk fortjener Svenska institutet og Svenska akademin i Stockholm, Utenriksdepartementet og stiftelsen NORLA i Oslo, Det danske kulturinstitut og Dansk Litteraturinformationscenter i København, Utdannings-, kultur- og vitenskapsdepartementet i Island og «Sigur&Eth;ur Nordal»-instituttet i Reykjavik, Senteret for finsk litteratur i Helsinki, universiteter og bibliotek i alle de nordiske land, foreningen «Sverigekontakt» i Gøteborg o.a.
Det er ikke en tilfeldighet at kong Karl XVI Gustav og dronning Silvia etter sitt uttrykkelig ønske besøkte studentene og lærerne fra skandinavistikkfaget som til ære for dem hadde forberedt en stor utstilling om de bulgarske-svenske relasjoner gjennom de siste århundre. Viktige personer og regjeringsmedlemmer fra de nordiske landene kommer også regelmessig på besøk.
I regi av den svenske ambassaden og Svenska Institutet og med finansiell støtte fra Danmark, Finland og Norges ambassader ble et auditorium for studier i de nordiske landenes språk og kultur renovert og utstyrt i 2004, og det fikk navnet «Nordstjernen». Prosjektet ble også sponset av en rekke bulgarske og nordiske firmaer. Fra 2011 finnes det under Skandinavistikkfaget også et testsenter for svensk «Swedex», hvor det blir holdt eksamener for vurdering av svenskkunnskap i samsvar med det felles europeiske rammeverket for språk.
Skandinavistikkfaget holder god kontakt med Utenriksministeriet, Utdannings- og vitenskapsministeriet, Det bulgarske vitenskapsakademis litteraturinstitutt, Nasjonalbiblioteket «De hellige Kyrillos og Methodios», Det nasjonale litteraturmuseet, Det sørvestlige universitet i Blagoevgrad, og også med mange andre vitenskapelige og kulturelle institusjoner som regelmessig har deltakere på konferanser og utstillinger organisert av fagets lærere.
Takket være samarbeidet mellom de bulgarske skandinavistene og den bulgarske oversetterforeningens tidsskrift «Panorama», er det allerede utgitt temanummer dedikert til moderne dansk, norsk og svensk litteratur. I oversettelser av skandinavistikkfagets lærere og medarbeidere har sentrale teatre som Nasjonalteateret, Ungdomsteateret, Teater «Sofia» og Teater "Den bulgarske arme" satt opp stykker av August Strindberg, Henrik Ibsen, P.O. Enquist, Lars Norén og Stig Dalager. Det blir regelmessig utgitt bøker av nordiske forfattere oversatt av lærere og skandinavistikkstudenter.

. . . Når man spør noen «Hvor har du studert?», og han eller hun svarer – «På Universitetet», så er det ikke lenger noen som stiller spørsmål. Universitetet med stor forbokstav er for bulgarerne Universitetet i Sofia «Sv. Kliment Ohridski» . . .


Design inspired from Zeroweb.org Free website templates, layouts, and tools.