Fakultetet for klassisk og ny filologi ved Universitetet i Sofia «St.Kliment Ohridski» ligger i hjertet av Sofia - bul. «Tsar Osvoboditel» 15.

Bulgarsk

Universitetet i Sofia er den første institusjonen for høyere utdanning i Bulgaria.

Dets historie er et uttrykk for og en fortsettelse av en kultur- og utdanningstradisjon som har holdt seg ubrutt i mange hundreår i dette landet.


Vitenskapelig virksomhet

Selv om Skandinavistikkfaget er ungt, er det blitt en etablert disiplin som markerte sitt 20-årsjubileum i 2012. Lærerne er anerkjente spesialister i fagets hovedemner og beriker undervisningen ved å arrangere forskjellige fora med internasjonal deltakelse, diskusjoner om oversettelser fra nordiske språk og møter med forskere og kunstnere fra Norden som kommer på besøk. Materialet fra de større konferansene utgis som antologier som vekker interesse utover det akademiske miljø. Bøkene som hittil er utgitt i med «varemerket» Skandinavistikk er allerede ti, og de er uten unntak positivt vurdert både i Bulgaria og i utlandet: «Vikingene: Sjøfarere, oppdagere, skapere» (2000) , «Den danske litteraturen i Bulgaria - et århundre med sjarm» (2002) , «Snorre Sturlason og røttene til den nordiske litteraturen» (2004) , «Norge i tida» (2006) , «Den ukjente Andersen» (2008) , «Ibsen i tida» (2010) , «Knut Hamsun - en kunstner gjennom tre århundre" (2011), «1700-tallet og Nord-Europa» (2012) og «August Strindberg og den 21. århundre» (2014).

For å hedre Knut Hamsuns 150-årsjubileum i 2009 ble Evgenia Tetimovas bok «Knut Hamsun og Bulgaria» (det midterste bildet) publisert og presentert. Samme år ble den første norske grammatikkboka på bulgarsk skrevet av professor Antonia Butsjukovska utgitt, og boka fikk et nytt opptrykk allerede i 2013. I 2012 utgav professor Vera Gantsjeva boka «Emanuel Swedenborg: Evighetens Arkitekt» (høyre bilde). Forestående utgivelser er også en antologi med innleggene fra studieretningens jubileumskonferanse «Bulgaria og Norden – veier til forståelse».
Flere av lærerne har skrevet bøker (Vera Gantsjeva, Michael Minkov) og har fått publisert studier i anerkjente vitenskapelige tidskrifter i Bulgaria og i utlandet (Vera Gantsjeva, Antonia Butsjukovska, Evgenia Tetimova, Ivan Tenev, Vladimir Naidenov).
I de siste årene har unge forskere forsvart sine doktorgradsavhandlinger i litteratur og språkvitenskap, blant annet Nadezda Mihaylova, Ivan Tenev, Vladimir Najdenov, Elizaria Ruskova og Rositsa Tsvetanova, som sammen med Antonia Gospodinova, en kjent oversetter av norsk skjønnlitteratur og forfatter av artikler og essay om norske forfattere og retninger innen norsk litteratur, aktivt deltatt i ulike vitenskapelige skandinavistfora både i Bulgaria og i utlandet.
H. C. Andersen-centret, som ble grunnlagt som en filial av institusjonen med samme navn ved Syddansk universitet i Odense, har siden 2008 vært en del av skandinavistikkfaget.

. . . Når man spør noen «Hvor har du studert?», og han eller hun svarer – «På Universitetet», så er det ikke lenger noen som stiller spørsmål. Universitetet med stor forbokstav er for bulgarerne Universitetet i Sofia ’’Sv. Kliment Ohridski’’ . . .


Design inspired from Zeroweb.org Free website templates, layouts, and tools.