Fakultetet for klassisk og ny filologi ved Universitetet i Sofia “St.Kliment Ohridski“ ligger i hjertet av Sofia - bul. “Tsar Osvoboditel“ 15.

Bulgarian

Visste du at:
FKNF er det første og eneste fakultetet i Bulgaria hvor man kan studere over 40 språk!
Studentene som vil studere skandinavistikk har noen av de høyeste poengsummene ved opptaksprøvene til universitetet. Alle studieplasser blir besatt ved første opptak, og resultatene fra opptaksprøvene ligger over de til de tradisjonelt populære studiene ved Universitetet i Sofia.


Historie

Opprettelsen av Skandinavistikkfaget var Universitetet i Sofias svar på den store interessen i det bulgarske samfunn for språkene og kulturen i det vidstrakte området av det europeiske kontinent som går under navnet Norden. Forslaget om å opprette et Institutt for Skandinavistikk ved Fakultetet for klassisk og ny filologi ble lagt fram av Institutt for tysk filologi på fakultetsrådsmøte den 18.06.1991.

På forhånd hadde det blitt ført samtaler med diplomater fra ambassadene til Sverige og Danmark i Sofia. Ideen om opprettelsen av et institutt for skandinavistikk fikk varm støtte, og initiativtakerne fra Universitetet ble forsikret om at ambassadene ville være behjelpelige med å skaffe bl.a. lektorer, læremidler og stipendier for studenter og lærere i de aktuelle språk.

Senere, på møte i universitetets Akademiske råd den 20.11.1991, ble forslaget fra dekanen ved Fakultetet for klassisk og ny filologi om opprettelse av skandinavistikk som fag og institutt enstemmig vedtatt. Professor Boris Parashkevov, en fremstående vitenskapsmann, internasjonalt kjent språkviter og fremragende oversetter av skjønn- og faglitteratur fra tysk og finsk, ble valgt til instituttets første leder.

De første studentene ble tatt opp studieåret 1991/92 etter å ha avlagt opptaksprøve på tysk eller engelsk. I 2000 besluttet Akademisk råd å slå sammen en rekke institutter ved Fakultetet for klassisk og ny filologi, og skandinavistikkstudiet ble slått sammen med instituttet for tysk filologi under navnet Institutt for germanistikk og skandinavistikk. I dag ledes instituttet av dos. Reneta Kileva-Stamenova, dr. philos., germanistiske studier. Til 2011 ble skandinavistikkfaget ledet av prof. dr. Vera Gantsjeva, en av grunnleggerne av skandinavistikkstudiet og en nøkkelperson gjennom hele fagets historie. Nåværende leder er dr. Antonia Gospodinova.

Høsten 2002 markerte skandinavistikkfaget sitt 10-årsjubileum. Studenter og lærere kunne glede seg over oppnådde resultater som ble verdsatt både i akademiske kretser og av det bulgarske samfunn for øvrig. I anledning 20-årsmarkeringen i 2012 ble det avholdt en internasjonal konferanse med tittel „Bulgaria og Norden - veier til forståelse” der en rekke fremstående forskere både fra Bulgaria og Norden deltok.. . . Når man spør noen «Hvor har du studert?», og han eller hun svarer – «På Universitetet», så er det ikke lenger noen som stiller spørsmål. Universitetet med stor forbokstav er for bulgarerne Universitetet i Sofia «Sv. Kliment Ohridski» . . .


Design inspired from Zeroweb.org Free website templates, layouts, and tools.

--> -->